Hải Phòng: 100 CNLĐ tham gia gameshow "Công đoàn với ngày hội non sông"

Gameshow "Công đoàn với ngày hội non sông" sẽ diễn ra ở các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trong tháng 4.2021. Ảnh Duy Lân
Gameshow "Công đoàn với ngày hội non sông" sẽ diễn ra ở các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trong tháng 4.2021. Ảnh Duy Lân
Gameshow "Công đoàn với ngày hội non sông" sẽ diễn ra ở các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trong tháng 4.2021. Ảnh Duy Lân
Lên top