Công an giám sát thi viên chức tại huyện Krông Pắk để tránh tiêu cực

Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo ngành liên quan giám sát chặt chẽ kỳ thi viên chức tại huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo ngành liên quan giám sát chặt chẽ kỳ thi viên chức tại huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo ngành liên quan giám sát chặt chẽ kỳ thi viên chức tại huyện Krông Pắk

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top