Chùm ảnh hơn 5 tháng "bất động" của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở Sài Gòn

Cống ngăn triều Mương Chuối (cống lớn nhất trong 6 cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ) dù đạt 80% khối lượng xây dựng phải tạm dừng suốt 5 tháng qua.
Cống ngăn triều Mương Chuối (cống lớn nhất trong 6 cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ) dù đạt 80% khối lượng xây dựng phải tạm dừng suốt 5 tháng qua.
Cống ngăn triều Mương Chuối (cống lớn nhất trong 6 cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ) dù đạt 80% khối lượng xây dựng phải tạm dừng suốt 5 tháng qua.
Lên top