TPHCM phải tự giải quyết vướng mắc dự án chống ngập 10.000 tỉ

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã "nằm bất động" gần 5 tháng qua.  Ảnh: M.Q
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã "nằm bất động" gần 5 tháng qua. Ảnh: M.Q
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã "nằm bất động" gần 5 tháng qua. Ảnh: M.Q
Lên top