Chi tiền tỉ không đúng quy định, Chủ tịch huyện bị đề nghị kiểm điểm

Một góc Trung tâm thương mại Gành Hào bị Thanh tra đề nghị thu hồi trên 3,6 tỉ đồng vì huyện cho Công ty Bất động sản Bạc Liêu ứng không đúng quy định (ảnh Nhật Hồ)
Một góc Trung tâm thương mại Gành Hào bị Thanh tra đề nghị thu hồi trên 3,6 tỉ đồng vì huyện cho Công ty Bất động sản Bạc Liêu ứng không đúng quy định (ảnh Nhật Hồ)
Một góc Trung tâm thương mại Gành Hào bị Thanh tra đề nghị thu hồi trên 3,6 tỉ đồng vì huyện cho Công ty Bất động sản Bạc Liêu ứng không đúng quy định (ảnh Nhật Hồ)
Lên top