Chỉ còn 3 điểm ở Vĩnh Long áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Vĩnh Long là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL nới lỏng giãn cách xã hội toàn tỉnh.
Vĩnh Long là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL nới lỏng giãn cách xã hội toàn tỉnh.
Vĩnh Long là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL nới lỏng giãn cách xã hội toàn tỉnh.
Lên top