Vĩnh Long 2 ngày liên tiếp không ghi nhận ca F0 mới

Vĩnh Long là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL nới lỏng giãn cách xã hội toàn tỉnh.
Vĩnh Long là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL nới lỏng giãn cách xã hội toàn tỉnh.
Vĩnh Long là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL nới lỏng giãn cách xã hội toàn tỉnh.
Lên top