Cận Tết, Đà Nẵng có quy định mới về cách ly người về từ vùng dịch

Cận Tết, Đà Nẵng có quy định mới về cách ly người về từ vùng dịch. Ảnh: HL
Cận Tết, Đà Nẵng có quy định mới về cách ly người về từ vùng dịch. Ảnh: HL
Cận Tết, Đà Nẵng có quy định mới về cách ly người về từ vùng dịch. Ảnh: HL
Lên top