Đà Nẵng cử 8 nhân viên y tế đi hỗ trợ Gia Lai chống dịch COVID-19

Đà Nẵng cử 8 nhân viên y tế đi hỗ trợ Gia Lai. Ảnh: TT
Đà Nẵng cử 8 nhân viên y tế đi hỗ trợ Gia Lai. Ảnh: TT
Đà Nẵng cử 8 nhân viên y tế đi hỗ trợ Gia Lai. Ảnh: TT
Lên top