Đà Nẵng yêu cầu đơn vị vận tải không được dừng, đón trả khách ở vùng dịch

Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị vận tải không dừng, đón trả khách ở vùng dịch. Ảnh: Đình Dũng
Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị vận tải không dừng, đón trả khách ở vùng dịch. Ảnh: Đình Dũng
Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị vận tải không dừng, đón trả khách ở vùng dịch. Ảnh: Đình Dũng
Lên top