Cải cách tiền lương: “Phần cứng” 70% là hợp lý!

Muốn trả lương theo vị trí việc làm thì phải xác định và bố trí vị trí việc làm theo tiêu chí. ảnh: Trần Vương
Muốn trả lương theo vị trí việc làm thì phải xác định và bố trí vị trí việc làm theo tiêu chí. ảnh: Trần Vương
Muốn trả lương theo vị trí việc làm thì phải xác định và bố trí vị trí việc làm theo tiêu chí. ảnh: Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top