Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giảm cồng kềnh bộ máy là cách ngắn nhất để tăng lương

(nguồn: World Bank).
(nguồn: World Bank).