Đề án cải cách tiền lương: Trả lương đúng là đầu tư cho phát triển

Cán bộ UBND phường Thịnh Quang (Hà Nội) làm việc tại bộ phận một cửa. Hiện tại, đội ngũ công chức vẫn chưa thể sống được bằng lương.
Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ UBND phường Thịnh Quang (Hà Nội) làm việc tại bộ phận một cửa. Hiện tại, đội ngũ công chức vẫn chưa thể sống được bằng lương. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ UBND phường Thịnh Quang (Hà Nội) làm việc tại bộ phận một cửa. Hiện tại, đội ngũ công chức vẫn chưa thể sống được bằng lương. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top