Cà Mau: Gần 550 cán bộ xã “dôi dư” chưa biết về đâu

Lực lượng không chuyên trách cấp xã, ấp giúp dẫn khắc phục hậu quả lốc xoáy. Ảnh Nhật Hồ
Lực lượng không chuyên trách cấp xã, ấp giúp dẫn khắc phục hậu quả lốc xoáy. Ảnh Nhật Hồ
Lực lượng không chuyên trách cấp xã, ấp giúp dẫn khắc phục hậu quả lốc xoáy. Ảnh Nhật Hồ
Lên top