Lý giải việc bãi bỏ hàng loạt văn bản liên quan tới cán bộ, công chức

Nhiều văn bản liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức sẽ được bãi bỏ. Ảnh minh họa: Trần Vương
Nhiều văn bản liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức sẽ được bãi bỏ. Ảnh minh họa: Trần Vương
Nhiều văn bản liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức sẽ được bãi bỏ. Ảnh minh họa: Trần Vương
Lên top