KÊU GỌI NGƯỜI DÂN ĐI XE BUÝT:

Hãy bắt đầu từ cán bộ, công chức

Nâng cao chất lượng xe buýt, đặc biệt là việc không trễ giờ, mới thu hút công chức, viên chức sử dụng (ảnh minh họa). Ảnh: MINH QUÂN
Nâng cao chất lượng xe buýt, đặc biệt là việc không trễ giờ, mới thu hút công chức, viên chức sử dụng (ảnh minh họa). Ảnh: MINH QUÂN
Nâng cao chất lượng xe buýt, đặc biệt là việc không trễ giờ, mới thu hút công chức, viên chức sử dụng (ảnh minh họa). Ảnh: MINH QUÂN
Lên top