Bộ NNPTNT trao tặng 900 triệu đồng tới bà con vùng lũ ở Lai Châu và Hà Giang