Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bình Định kỷ luật chủ tịch và phó chủ tịch huyện để xảy ra phá rừng

Khu rừng bị phá ở xã An Hưng.
Khu rừng bị phá ở xã An Hưng.