2 ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Quảng Ngãi sẽ xuất viện vào ngày mai

2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi sẽ xuất viện vào ngày mai. Ảnh: Văn Phong
2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi sẽ xuất viện vào ngày mai. Ảnh: Văn Phong
2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi sẽ xuất viện vào ngày mai. Ảnh: Văn Phong
Lên top