233 thí sinh vắng thi môn Ngoại ngữ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi

233 thí sinh vắng thi môn Ngoại ngữ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
233 thí sinh vắng thi môn Ngoại ngữ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
233 thí sinh vắng thi môn Ngoại ngữ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top