38 y, bác sĩ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Nam hỗ trợ phòng chống dịch

38 y, bác sĩ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Nam hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
38 y, bác sĩ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Nam hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
38 y, bác sĩ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Nam hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top