Tin bão mới nhất: Bão số 12 Etau giật cấp 10 thẳng tiến miền Trung

Vị trí và đường đi của bão số 12. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 12. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 12. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top