“Bão ruồi” tấn công dày đặc, người dân mắc màn ăn cơm

"Bão ruồi" tấn công khiến đời sống sinh hoạt của người dân xã Đồng Lương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Người dân cung cấp.
"Bão ruồi" tấn công khiến đời sống sinh hoạt của người dân xã Đồng Lương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Người dân cung cấp.
"Bão ruồi" tấn công khiến đời sống sinh hoạt của người dân xã Đồng Lương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Người dân cung cấp.
Lên top