Bên dòng sông "chết", người dân bất lực sống chung với ô nhiễm

Người dân bức xúc với tình trạng ô nhiễm sông Cầu Đá diễn ra đã lâu nhưng chưa được giải quyết triệt để. Ảnh Kim Anh
Người dân bức xúc với tình trạng ô nhiễm sông Cầu Đá diễn ra đã lâu nhưng chưa được giải quyết triệt để. Ảnh Kim Anh
Người dân bức xúc với tình trạng ô nhiễm sông Cầu Đá diễn ra đã lâu nhưng chưa được giải quyết triệt để. Ảnh Kim Anh
Lên top