ĐỒNG NAI:

Sông suối ô nhiễm đe dọa cuộc sống người dân

Ông Nguyễn Thanh Liêm - một hộ nuôi cá bè có thâm niên trên 20 năm trên sông La Ngà, huyện Định Quán - lưu giữ mẫu nước trên sông La Ngà vì ô nhiễm. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Thanh Liêm - một hộ nuôi cá bè có thâm niên trên 20 năm trên sông La Ngà, huyện Định Quán - lưu giữ mẫu nước trên sông La Ngà vì ô nhiễm. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Thanh Liêm - một hộ nuôi cá bè có thâm niên trên 20 năm trên sông La Ngà, huyện Định Quán - lưu giữ mẫu nước trên sông La Ngà vì ô nhiễm. Ảnh: P.V
Lên top