Ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ

Khách mời tham gia chương trình: TS.BS Nguyễn Đức Sơn – Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế); Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Hồng – Trưởng Khoa Bệnh phổi nghề nghiệp (Bệnh viện Phổi Trung ương); TS Hoàng Dương Tùng, nguyên Tổng cục phó Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam.
Khách mời tham gia chương trình: TS.BS Nguyễn Đức Sơn – Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế); Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Hồng – Trưởng Khoa Bệnh phổi nghề nghiệp (Bệnh viện Phổi Trung ương); TS Hoàng Dương Tùng, nguyên Tổng cục phó Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam.
Khách mời tham gia chương trình: TS.BS Nguyễn Đức Sơn – Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế); Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Hồng – Trưởng Khoa Bệnh phổi nghề nghiệp (Bệnh viện Phổi Trung ương); TS Hoàng Dương Tùng, nguyên Tổng cục phó Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam.
Lên top