Bạc Liêu: Tiếp nhận, cách ly 375 công dân về từ Hàn Quốc

Toàn bộ công dân về từ Hàn Quốc được đưa vào khu cách ly tập trung. Ảnh: Văn Đông
Toàn bộ công dân về từ Hàn Quốc được đưa vào khu cách ly tập trung. Ảnh: Văn Đông
Toàn bộ công dân về từ Hàn Quốc được đưa vào khu cách ly tập trung. Ảnh: Văn Đông
Lên top