Nhóm đối tượng đặc biệt được Hàn Quốc cấp vaccine, miễn cách ly COVID-19

Hàn Quốc công bố mới về ưu tiên cách ly và tiêm vaccine cho nhóm đối tượng làm việc trong lĩnh vực chip ôtô. Ảnh: AFP.
Hàn Quốc công bố mới về ưu tiên cách ly và tiêm vaccine cho nhóm đối tượng làm việc trong lĩnh vực chip ôtô. Ảnh: AFP.
Hàn Quốc công bố mới về ưu tiên cách ly và tiêm vaccine cho nhóm đối tượng làm việc trong lĩnh vực chip ôtô. Ảnh: AFP.
Lên top