Hạ Long miễn phí xét nghiệm, cách ly cho học sinh, gia đình từ Hải Dương ra

Học sinh từ Hải Dương ra tự cách ly ở nhà và học trực tuyến cùng với các bạn trong lớp. Ảnh: CTV
Học sinh từ Hải Dương ra tự cách ly ở nhà và học trực tuyến cùng với các bạn trong lớp. Ảnh: CTV
Học sinh từ Hải Dương ra tự cách ly ở nhà và học trực tuyến cùng với các bạn trong lớp. Ảnh: CTV
Lên top