Bạc Liêu: Khai trừ Đảng giám đốc ép người lao động nghỉ việc vào chiều 27 Tết

Thời gian ông Ánh lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật TNMT thuộc Sở TNMT Bạc Liêu đã có nhiều sai phạm.
Thời gian ông Ánh lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật TNMT thuộc Sở TNMT Bạc Liêu đã có nhiều sai phạm.
Thời gian ông Ánh lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật TNMT thuộc Sở TNMT Bạc Liêu đã có nhiều sai phạm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top