"ATM gạo" ở Bình Định đã hỗ trợ hơn 7200 người khó khăn

Người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ gạo và trứng. Ảnh: N.TRI
Người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ gạo và trứng. Ảnh: N.TRI
Người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ gạo và trứng. Ảnh: N.TRI
Lên top