Lo ngại việc giữ khoảng cách an toàn tại các điểm "ATM gạo" ở Bạc Liêu

Lên top