ATM gạo giúp đỡ hàng nghìn người khó khăn

Người dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến nhận gạo tại một điểm ATM gạo ở Bình Định. Ảnh: Nguyễn TRI
Người dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến nhận gạo tại một điểm ATM gạo ở Bình Định. Ảnh: Nguyễn TRI
Người dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến nhận gạo tại một điểm ATM gạo ở Bình Định. Ảnh: Nguyễn TRI
Lên top