Huỷ 2,5 tạ chân gà rút xương trôi nổi đang trên đường về Bắc Giang tiêu thụ

Lực lượng chức năng buộc T.M.T (chủ hàng) tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật. Ảnh: CABG.
Lực lượng chức năng buộc T.M.T (chủ hàng) tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật. Ảnh: CABG.
Lực lượng chức năng buộc T.M.T (chủ hàng) tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật. Ảnh: CABG.
Lên top