Nữ công nhân về từ Bắc Giang tái dương tính với SARS-CoV-2

Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lên top