2 nữ sinh lớp 11 nhặt được điện thoại đem trả lại

2 nữ sinh trả lại tài sản nhặt được là điện thoại Iphone 6 cho chủ nhân đánh rơi. Ảnh: CA.
2 nữ sinh trả lại tài sản nhặt được là điện thoại Iphone 6 cho chủ nhân đánh rơi. Ảnh: CA.
2 nữ sinh trả lại tài sản nhặt được là điện thoại Iphone 6 cho chủ nhân đánh rơi. Ảnh: CA.
Lên top