Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên

Hình ảnh LĐLĐ tỉnh Bình Phước phát động “Tháng công nhân” vào tháng 5.2018. Ảnh: C.H
Hình ảnh LĐLĐ tỉnh Bình Phước phát động “Tháng công nhân” vào tháng 5.2018. Ảnh: C.H
Hình ảnh LĐLĐ tỉnh Bình Phước phát động “Tháng công nhân” vào tháng 5.2018. Ảnh: C.H
Lên top