Nhặt được 150 triệu đồng, nữ phụ hồ trả lại cho người bị mất

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung - người nhặt được túi tiền 150 triệu đồng trả lại cho chủ nhân. Ảnh: Chung Triều
Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung - người nhặt được túi tiền 150 triệu đồng trả lại cho chủ nhân. Ảnh: Chung Triều
Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung - người nhặt được túi tiền 150 triệu đồng trả lại cho chủ nhân. Ảnh: Chung Triều
Lên top