2 nông dân tìm chủ của tiền và vàng bỏ quên trong áo quần hỗ trợ lũ lụt

Ông A Tia phát hiện 10 triệu đồng trong túi của chiếc quần cũ là quà hỗ trợ lũ lụt. Ảnh: BP.
Ông A Tia phát hiện 10 triệu đồng trong túi của chiếc quần cũ là quà hỗ trợ lũ lụt. Ảnh: BP.
Ông A Tia phát hiện 10 triệu đồng trong túi của chiếc quần cũ là quà hỗ trợ lũ lụt. Ảnh: BP.
Lên top