Trực thăng mạnh nhất của quân đội Mỹ đang làm hại lính Mỹ như thế nào?

Trực thăng Super Stallion của thủy quân lục chiến vận chuyển một chiếc Humvee cho lính Mỹ
Trực thăng Super Stallion của thủy quân lục chiến vận chuyển một chiếc Humvee cho lính Mỹ