Mỹ lên kế hoạch trang bị vũ khí laser cho hàng loạt máy bay chiến đấu