Nghìn người chen chân đi chùa Trấn Quốc cầu may đầu năm