Vivaso sẽ thoái vốn tại Hãng phim truyện Việt Nam

Hãng phim truyện Việt Nam.
Hãng phim truyện Việt Nam.
Hãng phim truyện Việt Nam.