Công bố quyết định thanh tra cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam

Cổng vào Hãng phim truyện Việt Nam ở số 4 Thụy Khuê, Hà Nội. Ảnh: T.L
Cổng vào Hãng phim truyện Việt Nam ở số 4 Thụy Khuê, Hà Nội. Ảnh: T.L