Trẻ con ôm mặt khóc vì lễ hội chọi trâu Đồ Sơn bị tạm dừng

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã tồn tại hàng trăm năm nay. Ảnh: Anh Khoa
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã tồn tại hàng trăm năm nay. Ảnh: Anh Khoa
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã tồn tại hàng trăm năm nay. Ảnh: Anh Khoa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top