Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trâu chọi húc chết người ở Đồ Sơn: Mất người mới lo... chấn chỉnh

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Hải Phòng 2016. Ảnh: T.L
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Hải Phòng 2016. Ảnh: T.L