"Trạng nguyên nhí" - khơi gợi sự sáng tạo, hiếu học của khán giả nhí

"Trạng nguyên nhí" - gameshow đặc sắc dành tặng khán giả nhí dịp đầu năm mới 2021. Ảnh: BTC.
"Trạng nguyên nhí" - gameshow đặc sắc dành tặng khán giả nhí dịp đầu năm mới 2021. Ảnh: BTC.
"Trạng nguyên nhí" - gameshow đặc sắc dành tặng khán giả nhí dịp đầu năm mới 2021. Ảnh: BTC.
Lên top