Gameshow Việt 2020: Dấu ấn và ồn ào từ Lại Văn Sâm, Trấn Thành, Hương Giang

Lại Văn Sâm, Trấn Thành, Hương Giang - 3 gương mặt nổi bật ở gameshow Việt 2020. Ảnh: NSCC.
Lại Văn Sâm, Trấn Thành, Hương Giang - 3 gương mặt nổi bật ở gameshow Việt 2020. Ảnh: NSCC.
Lại Văn Sâm, Trấn Thành, Hương Giang - 3 gương mặt nổi bật ở gameshow Việt 2020. Ảnh: NSCC.
Lên top