Gameshow truyền hình chuyển hướng lên mạng internet: Nếu có doanh thu đều phải kê khai thuế

Chương trình Come out của MCV. Ảnh: CTCC
Chương trình Come out của MCV. Ảnh: CTCC
Chương trình Come out của MCV. Ảnh: CTCC
Lên top