Gần 1 tỉ đồng quyên góp từ đêm nhạc "Cho người trong giông bão"

Lên top